Библиотеке у систему БИСИС

Тренутно 61 библиотека

 • Јавне 33

 • Високошколске 15

 • Школске 1

 • Специјализоване 11

Јавне библиотеке

 1. Градска библиотека у Новом Саду
  Дунавска 1, Нови Сад
  http://www.gbns.rs
 2. Библиотека града Београда
  Кнеза Михаила 56, Београд
  https://www.bgb.rs
  1. Библиотека ”Исидора Секулић”
   Васе Пелагића 33, Савски Венац
  2. Библиотека ”Ђорђе Јовановић”
   Змај Јовина 1, Стари Град
  3. Библиотека ”Петар Кочић”
   Вишка 3, Врачар
  4. Библиотека ”Деспот Стефан Лазаревић”
   Краља Петра I 175, Младеновац
  5. Библиотека ”Доситеј Обрадовић”
   Устаничка 125ц, Вождовац
  6. Библиотека ”Свети Сава”
   Петра Зрињског 8, Земун
  7. Библиотека ”Вук Караџић”
   Ћирила и Методија 2, Звездара
  8. Библиотека ”Вук Караџић”
   Булевар Зорана Ђинђића 152а, Нови Београд
  9. Библиотека ”Миодраг Булатовић”
   Богдана Жерајића 24а, Раковица
  10. Библиотека ”Јован Дучић”
   Миодрага Вуковића 2, Барајево
  11. Библиотека ”Лаза Костић”
   Тургењевљева 5, Чукарица
  12. Библиотека ”Илија Гарашанин”
   Булевар ослобођења 11, Гроцка
  13. Библиотека ”Милован Видаковић”
   Космајски трг 7, Сопот
 3. Библиотека шабачка
  Масарикова 1, Шабац
  https://www.bibliotekasabac.org.rs
 4. Градска библиотека ”Жарко Зрењанин”
  Трг слободе 2, Зрењанин
  https://www.zrbiblio.rs
 5. Градска библиотека у Панчеву
  Немањина 1, Панчево
  https://www.biblioteka-pancevo.org.rs
 6. Библиотека ”Глигорије Возаровић”
  Трг Ћире Милекића 3, Сремска Митровица
  https://bibliotekasm.rs
 7. Народна библиотека ”Јован Поповић”
  Трг Српских добровољаца 57, Кикинда
  https://kibiblioteka.org.rs/
 8. Библиотека ”Милутин Бојић”
  Илије Гарашанина 5, Београд
  https://milutinbojic.org.rs/
 9. Библиотека ”Димитрије Туцовић”
  Дише Ђурђевића 2, Лазаревац
  https://www.bibliotekalazarevac.org.rs/
 10. Библиотека ”Влада Аксентијевић”
  Милоша Обреновића 182, Обреновац
  https://www.bibliotekaobrenovac.org/
 11. Библиотека Вуковог завичаја
  Светог Саве 5, Лозница
  http://bibliotekaloznica.org.rs/
 12. Библиотека ”17. септембар”
  Краља Петра I 26, Мали Зворник
  http://bibliotekamalizvornik.rs/
 13. Народна библиотека ”Свети Сава”
  Војводе Путника 5, Аранђеловац
  https://www.nbssa.rs/
 14. Народна библиотека ”Бранислав Нушић”
  Цара Душана 8, Нови Кнежевац
 15. Библиотека ”Диша Атић”
  Светог Саве 26, Владимирци
  https://www.bibliotekavladimirci.org.rs/
 16. Српска читаоница у Иригу
  Рибарски трг бб, Ириг
 17. Јавна библиотека ”Сирмаи Карољ”
  Новосадска 387, Темерин
  https://www.bibliotekasirmai.rs/
 18. Библиотека ”Политика”
  Мачков камен 3, Крупањ
  https://www.facebook.com/bibliotekapolitika/
 19. Библиотека ”Милован Глишић”
  Трг Војводе Мишића бб, Љубовија
  https://biblioteka-ljubovija.org.rs/
 20. Народна библиотека ”Јанко Веселиновић”
  Мике Витомировића 6, Богатић
  http://www.bibliotekajanko.rs/

Високошколске библиотеке

 1. Централна библиотека Универзитета у Новом Саду
  др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад
  https://www.uns.ac.rs/
 2. Департман за математику и информатику
  Природно-математички факултет

  Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови Сад
  https://www.dmi.uns.ac.rs/
 3. Департман за биологију и екологију
  Природно-математички факултет

  Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
  https://www.dbe.uns.ac.rs/
 4. Департман за географију, туризам и хотелијерство
  Природно-математички факултет

  Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
  https://www.dgt.uns.ac.rs/
 5. Департман за хемију
  Природно-математички факултет

  Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
  https://www.dh.uns.ac.rs/
 6. Економски факултет
  Сегедински пут 9-11, Суботица
  http://www.ef.uns.ac.rs/
 7. Технички факултет ”Михајло Пупин”
  Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин
  http://www.tfzr.uns.ac.rs/
 8. Педагошки факултет
  Подгоричка 4, Сомбор
  http://www.pef.uns.ac.rs/
 9. Факултет спорта и физичког васпитања
  Ловћенска 16, Нови Сад
  https://www.fsfvns.rs/
 10. Факултет техничких наука
  Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
  http://www.ftn.uns.ac.rs
 11. Учитељски факултет на мађарском наставном језику
  Штросмајерова 11, Суботица
  http://www.magister.uns.ac.rs/
 12. Висока техничка школа струковних студија
  Марка Орешковића 16, Суботица
  https://www.vts.su.ac.rs/
 13. Грађевински факултет
  Козарачка 2а, Суботица
  http://www.gf.uns.ac.rs/
 14. Технолошки факултет
  Булевар Цара Лазара 1, Нови Сад
  http://www.tf.uns.ac.rs/
 15. Академија пословних струковних студија
  Краљице Марије 73, Београд
  https://www.bpa.edu.rs/

Школске библиотеке

 1. Шеста београдска гимназија
  Милана Ракића 33, Београд
  https://vigimnazija.edu.rs/

Специјализоване библиотеке

 1. Министарство иностраних послова
  Кнеза Милоша 24-26, Београд
  http://www.mfa.gov.rs
 2. Спомен збирка Павла Бељанског
  Трг Галерија 2, Нови Сад
  https://www.pavle-beljanski.museum
 3. Архив Војводине
  Дунавска 35, Нови Сад
  https://www.arhivvojvodine.org.rs/
 4. Влада Војводине
  Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
  http://www.vojvodina.gov.rs/
 5. Манастир Велика Ремета
  Велика Ремета
  https://goo.gl/maps/ernSD8vJ3WPFVbpb8
 6. Српска православна црквена општина Линц
  Posthofstraße 41, 4020 Linz, Austria
  https://www.spc-linz.at/
 7. Епархија сремска
  Трг Бранка Радичевића 8, Сремски Карловци
  http://www.eparhija-sremska.rs
 8. ПТТ Музеј, Пошта Србије
  Мајке Јевросиме 13, Београд
  http://www.pttmuzej.rs/
 9. Музеј примењене уметности
  Вука Караџића 18, Београд
  https://mpu.rs/
 10. Фондација Светозар Милетић
  Позоришни трг 6, Нови Сад
 11. Задужбина Илије М. Коларца
  Студентски трг 5, Београд
  https://www.kolarac.rs/
 12. Удружење ликовних уметника Србије
  Кнеза Михаила 37, Београд
  https://ulus.rs