Вести

Jan 09

Процес набавке грађе сада је информатички подржан у БИСИС-у кроз посебну апликацију доступну на адреси https://nabavka.bisis.rs.