Вести

Jan 16

Нови OPAC у БГБ

Од: БИСИС тим

Библиотека града Београда увела у оперативни рад нови систем за кориснички приступ у БИСИС-у 5. Систем је доступан на адреси: https://opac.bisis.rs/lib/bgb