Вести

Jan 17

Нови OPAC у Шапцу

Од: БИСИС тим

Библиотека шабачка увела у оперативни рад нови OPAC (систем за кориснички приступ) у БИСИС-у 5. Систем је доступан на адреси: https://opac.bisis.rs/lib/bs