Вести

Jan 20

БИСИС на Палилули

Од: БИСИС тим

Библиотека ”Милутин Бојић” из Београда је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову Библиотеку.