Вести

May 20

Библиотека Музеја примењене уметности из Београда увела је БИСИС 5 у пробни рад. Завршен је препис података из претходног система.