Вести

May 25

БИСИС 5 у Крупњу

Од: БИСИС тим

Библиотека ”Политика” из Крупња је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система, и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову Библиотеку.