Вести

Sep 04

БИСИС 5 у Зрењанину

Од: БИСИС тим

Градска библиотека ”Жарко Зрењанин” у Зрењанину је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система, и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову библиотеку.