Вести

Sep 25

БИСИС 5 у Панчеву

Од: БИСИС тим

Градска библиотека у Панчеву је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система, и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову библиотеку.