Вести

Oct 24

БИСИС 5 у Аранђеловцу

Од: БИСИС тим

Народна библиотека ”Свети Сава” у Аранђеловцу је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система, и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову библиотеку.