Вести

Nov 01

БИСИС 5 у Лазаревцу

Од: БИСИС тим

Библиотека ”Димитрије Туцовић” у Лазаревцу је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система, и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову библиотеку.