Вести

Nov 01

БИСИС 5 у Обреновцу

Од: БИСИС тим

Библиотека ”Влада Аксентијевић” у Обреновцу је до сада користила БИСИС 4. Након преписа података из претходног система, и периода пробног рада, БИСИС 5 је успешно уведен у ову библиотеку.