Вести

Jan 18

Нова апликација за администрирање контроле приступа за библиотекаре је постављена на адресу https://admin.bisis.rs.

Видео упутство за коришћење апликације налази се овде: https://youtu.be/2328yaP8ZCs.