Вести

Jan 17

Нови OPAC у Шапцу

Од: БИСИС тим

Библиотека шабачка увела у оперативни рад нови OPAC (систем за кориснички приступ) у БИСИС-у 5. Систем је доступан на адреси: https://opac.bisis.rs/lib/bs

Jan 16

Нови OPAC у БГБ

Од: БИСИС тим

Библиотека града Београда увела у оперативни рад нови систем за кориснички приступ у БИСИС-у 5. Систем је доступан на адреси: https://opac.bisis.rs/lib/bgb

Jan 15

Обједињени каталог свих библиотека које користе БИСИС 5 доступан је на адреси https://unikat.bisis.rs.

Jan 09

Процес набавке грађе сада је информатички подржан у БИСИС-у кроз посебну апликацију доступну на адреси https://nabavka.bisis.rs.

Старије вести Новије вести